Beroepsopleidingen

Zoek je een goede opleiding voor het werken in de akkerbouw of vollegrondsgroenteteelt? Wil je dat je zoon of dochter naar een geschikte beroepsopleiding gaat? Talentoogst geeft inzicht in de mogelijkheden. Met daarin speciale aandacht voor vaktechnische opleidingen op alle nivo’s.

VMBO
De groene VMBO-opleidingen zijn brede groene basisopleidingen voor doorstroming naar het MBO. Ze worden aangeboden door een Agrarisch Opleidingscentrum (AOC). Er zijn geen specifieke opleidingen voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Informatie over de opleidingsmogelijkheden en locaties van het VMBO vind je hier.


 
MBO
Specifieke akkerbouw- en vollegrondsgroenteteeltopleidingen worden door de Agrarische Opleidingscentra (AOC's)aangeboden. Er zijn verschillende locaties in Nederland waar je de opleilding kunt volgen. Informatie over de opleidingsmogelijkheden en locaties van de AOC's vind je hier.

HBO
Voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt biedt een aantal HBO’s opleidingen aan. Dit zijn HAS Green Academy in Den Bosch en Venlo, Aeres Hogeschool in Dronten in Dronten, Hogeschool Inholland in Delft en Hogeschool van Hall Larenstein in Leeuwarden en Velp.

De genoemde HBO-instellingen zijn met hun opleidingsaanbod niet specifiek vaktechnisch gericht. De opleidingen zijn meer gericht op werk binnen een breed aantal beroepsmogelijkheden in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Je kunt hierbij denken aan de ondernemer, verkoper, marketingmanager, logistiek manager, bedrijfsleider, kwaliteitsfunctionaris op de bedrijven en ook aan beroepen in de periferie van de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt zoals instellingen voor onderzoek, voorlichting, banken en toeleveringsbedrijven. De HBO-instellingen bieden zowel fulltime opleidingen en deeltijdopleidingen aan.
 
Universitair Onderwijs
Wageningen University & Research biedt de agrarisch gerichte opleiding Plantenwetenschappen en Agrotechnologie aan.

 

Nieuws

Het zit (niet goed) tussen de oren - Pim Sturm
Het zit (niet goed) tussen de oren - Pim Sturm
14-05-2024
'Het zit niet goed tussen de oren', Concludeert Pim Sturm tijdens het kenniscafe ondernemerschap rond het thema automatisering.