Functie
Alle functies
Aanbod verplichte cursussen
Bedrijfsleider Akkerbouw
Bedrijfsleider Vollegrond
Chef Akkerbouw
Chef Vollegrond
Kwaliteitsfunctionaris
Medewerker Akkerbouw
Medewerker Vollegrond
Meewerkend voorman Akkerbouw
Meewerkend voorman Vollegrond
Thema
Alle thema's
Administratief en financieel
Agrarisch Onderwijs
Arbo en Veiligheid
E-Learning/Online leren
Gewasbescherming
Kwaliteitszorg
Leidinggeven en Communicatie
Logistiek en transport
Management
Ondernemerschap
Productkennis
Techniek
Teelt
Opleidingsniveau
Alle niveau's
VMBO
MBO
HBO
WO

Opleider

Normec Foodcare

+31 (0)88 848 20 20
E-mail
Website

Kosten

€ 695,- (excl. BTW).

Thema

Kwaliteitszorg

Opleidingsniveau

MBO

Duur

4 dagdelen

Data en locaties

Nog niet bekend

Kwaliteitsmanager: cursus HACCP Coördinator

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen moeten aan de HACCP-voorschriften voldoen.

Doelgroep:

De cursus HACCP Coördinator van N&S Academy is bestemd voor HACCP-coördinatoren en medewerkers die zich bezighouden met het opzetten en onderhouden van een HACCP-systeem. U leert tijdens de cursus een HACCP-systeem te implementeren, in stand te houden en te verbeteren.

Resultaat: 

Na afloop van de cursus kun je:

  • HACCP-principes benoemen.
  • een flowchart op te stellen.
  • de noodzaak van de basisvoorwaarden en algemene beheersmaatregelen uitleggen.
  • mogelijke gevaren binnen de organisatie herkennen en classificeren.
  • de HACCP-methodiek toepassen voor het onderhouden van het HACCP-systeem.

Onderwerpen:

Puntsgewijs komen tijdens de cursus de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Achtergrond Codex Alimentarius
  • Herhaling HACCP-principes
  • Methodiek gevareninventarisatie en risicoanalyse
  • Risicobepaling middels kans x ernst-methodiek
  • Methodiek CCP- en CP/OPRP-bepaling en bijbehorende monitoring

Deze module maakt deel uit van de module Kwaliteitsmanagement van de leergang Kwaliteitsmanager

Inschrijven

Door hieronder uw gegevens in te vullen kunt u zich inschrijven voor de gekozen opleiding. U ontvangt van ons een e-mail om te bevestigen dat uw gegevens goed ontvangen zijn. De opleider zal vervolgens contact met u opnemen om uw inschrijving definitief te maken.


Datum en locatie

Deelnemer

Geslacht
Voorletter(s)
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
E-mail
Telefoon

Contactgegevens bedrijf

Bedrijfsnaam
Geslacht
Voorletter(s)
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
E-mail
Telefoon

Opmerking
Controle
* Verplichte velden

Contact

Door hieronder uw gegevens in te vullen kunt u contact opnemen over de gekozen opleiding.


Naam
Bedrijfsnaam
E-mail
Telefoon
Vraag
Controle
* Verplichte velden