Themadagen Akkerbouw

Vanuit het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Praktijkcluster Agro worden voor elk jaar Themadagen Akkerbouw georganiseerd voor alle leerlingen die een akkerbouwopleiding volgen op nivo 3 en 4. Deze themadagen worden verzorgd door experts van verschillende bedrijven en vanuit praktijkonderzoek.

Dit jaar wordt de mogelijkheid geboden aan werknemers, werkgevers en ondernemers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt om ook deel te nemen aan deze dagen. Vanwege de situatie omtrent het Corona-virus worden de themadagen online-aangeboden van 9.30 tot 12.00 uur. Deelname is kosteloos en we zenden uit via 
Webinargeek. Hiervoor is geen download of een speciaal programma nodig.

Je kunt je voor deze themadagen aanmelden bij Hans Schilders, scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Stuur een e-mail naar hans@talentoogst.nl of bel met 06-30601425.

De thema's die op het programma staan:

7 januari 2021: hoe krijg ik de optimale watervoorziening voor de planten?

De afgelopen jaren was water één van de grootste uitdagingen voor akkerbouwers. Het was te droog of het was te nat, de oogst had er stevig onder te lijden. Er wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe technieken om deze extremen te kunnen opvangen. Maar de basis moeten we niet vergeten, zoals PF-curve waterbergend vermogen, bewortelingsdiepte en capillaire werking.

Bert Huizinga van Delphy komt vertellen over de proeven die ze in opdracht van BO akkerbouw doen, naar de belangrijkste aandachtspunten bij de vochtvoorziening voor gewassen. Hierbij is ook aandacht voor het  effect van de waterkwaliteit op de watergift. Ook zullen ze ingaan op de mogelijkheden van druppelirrigatie en sensoren. Welke voor en nadelen zitten er aan deze nieuwe, (kostbare) technieken en kan dit voor akkerbouwers een oplossing zijn om toch hun opbrengsten te behalen. 

Peter Prins van het Zoet Zout Knooppunt gaat in op de kansen en bedreigingen van verzilting. Boeren in de provincies langs de kust, maar ook Flevoland, hebben in toenemende mate te maken met zoutschade door verzilting. Zout heeft invloed op de bodem, maar beperkt ook de mogelijkheid om met slootwater te irrigeren. Hoe ontstaat verzilting en hoe herkennen we schade aan onze gewassen? Wat voor mogelijkheden zijn er om de schade te beperken? Kunnen we in de toekomst nog met hetzelfde bouwplan vooruit of moeten we gaan denken aan hele andere teelten zoals kokkels of zeekraal?

Wil je als werknemer, werkgever of ondernemer deelnemen aan deze online themadag? Schrijf je dan hier in. Deelname is kosteloos.

14 januari 2021: op naar meer biodiversiteit. Nieuwe bodembewerkingstechnieken en natuurinclusieve akkerbouw

De akkerbouw gebruikt na de melkveehouderij de meeste landbouwgrond. Daarom kunnen akkerbouwers echt een verschil voor de natuur maken. Maar wat kan je dan eigenlijk allemaal doen en wat betekent dat voor je bedrijfsvoering?

Wim Stegeman is opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in Flevoland. Vanaf 2004 zet hij samen met Marga Klein Swormink haar ouderlijk bedrijf in Lelystad voort. Vanaf de start zijn economie, duurzaamheid en biodiversiteit de kernwoorden voor de vormgeving van het bedrijf. Verschillende stappen zijn gezet. Naast de boerderij is hij werkzaam bij het Flevolands Agrarisch Collectief, een coöperatie van boeren met een missie om duurzaamheid concreet vorm te geven. Wim vertelt over de bouwstenen voor natuurinclusief boeren met het eigen bedrijf als voorbeeld. Biodiversiteit begint bij de bodem! Iedere boer kan iets doen wat bij hem/haar past. Niet alles hoeft tegelijk. Bodembewerking staat niet op zichzelf maar is slechts onderdeel van een groter bedrijfssysteem.

Christoffel den Herder (Ceres Horti Advice) zal vertellen over het diverse manieren en keuzes in bodembewerkingssystemen. Waarom is er noodzaak om een bodembewerkingsstrategie aan te passen? Welke keuzes kun je maken? Welke teelttechnische aandachtspunten komen er bij kijken? Christoffel is als zelfstandig adviseur inmiddels 10 jaar werkzaam in de sector, met als specialisme vollegrondsgroente en bodembewerking. Hij begeleidt meerdere akkerbouwers bij aangepaste vormen van bodembewerking.

Wil je als werknemer, werkgever of ondernemer deelnemen aan deze online themadag? Schrijf je dan hier in. Deelname is kosteloos.

21 januari 2021: ondernemerschap in de biologische sector

Wat voor perspectief biedt de biologische landbouw aan de ondernemer van de toekomst? Hoe ziet de markt eruit en wat betekent het voor de ondernemer om om te schakelen naar biologisch? Biologisch is een sterk keurmerk, wat meerwaarde oplevert voor de teler. Maar het vraagt ook veel van de teler: in de teelt, maar ook in het realiseren van de afzet. Deze sessie is speciaal voor MBO- en HBO-studenten, maar ook interessant voor mensen die willen starten met biologisch.

Wat is de marktontwikkeling van biologisch? Hoe ziet de markt in Nederland eruit, hoe zijn de trends in het buitenland? Jan Groen, voorzitter van biologische branchevereniging Bionext belicht de belangrijkste ontwikkelingen, zowel in de markt als in het beleid.

Han Kavelaars is voorzitter van biologische afzet coöperatie Nautilus Organic, de enige 100% biologische telerscoöperatie van Nederland. Hij vertelt over de meerwaarde van gezamenlijk optrekken in de afzet van je producten.

Wouter Klaasse Bos is een jonge biologische akkerbouwer uit de Flevopolder. Hij gaat in op de uitdagingen van de biologische teelt: wat is er zo mooi aan en wat valt er tegen? Een mooi interview met Wouter is hier te vinden.

De themadag maakt deel uit van het programma van de Biokennisweek. U kunt hier een ticket kopen voor de Bio-beurs en daarmee deelnemen aan alle workshops in die week.

28 januari: bemesting en precisielandbouw

Bemestingsnormen bieden duidelijke handvatten om je bodem te bemesten. Maar hoe kun je zelf meer sturing geven aan het bemesten van je land? Hoe maak je een bemestingsplan gericht op bodemvoeding en plantenvoeding, zowel op gewas als op bedrijfsniveau?

Namens OCI Agro zal Anna Zwijnenburg meer vertellen over het bemesten van plant èn bodem. De bodem is een de belangrijkste basis om een goed gewas te kunnen telen. Het samenspel tussen organische mest en kunstmest speelt hierbij een rol. Hoe werken (organische) meststoffen? Hoe benut je voedingsstoffen optimaal? Tijdens deze presentatie gaan we verder op in. Kijk ook eens op www.nutrinorm.nl waar je alle basiskennis over bemesting en bodem kunt vinden.

Jan Wijnen van BioScope geeft uitleg over de mogelijkheden om plaatsspecifiek te bemesten aan de hand van satellietbeelden. Landbouwpercelen in Nederland zijn zelden egaal van grondsoort en daardoor blijft ook de groei van gewassen pleksgewijs achter. Satellietbeelden geven boeren een “extra oog” om deze verschillen waar te nemen. Hiermee kun je de bemesting aanpassen aan de pleksgewijze behoefte. Met de FieldScout-app van BioScope kun je satellietkaarten met de groeiverschillen eenvoudig meenemen in het perceel en kun je per plek de juiste maatregel(en) nemen. Voor meer informatie zie www.fieldscout.nl

Wil je als werknemer, werkgever of ondernemer deelnemen aan deze online themadag? Schrijf je dan hier in. Deelname is kosteloos.


Recente themadagen:

12 november 2020: koeltechniek

Als akkerbouwer wil je je producten na de oogst zo goed mogelijk drogen en bewaren, met behoud van kwaliteit. Producten lang bewaren zonder in te boeten op kwaliteit is lastig en vraagt vakkennis. Op deze ochtend gaan we in op verschillende bewaarsystemen, met hun voor- en nadelen. Ook gaan de sprekers in op schommelingen in temperaturen, luchtvochtigheid en CO2.

Fred Schra werkt als medewerker buitendienst bij Ventri Techniek, een internationaal opererend bedrijf in de agrarische sector, dat innovatieve ventilatietechnieken voor telers en bewaarders ontwikkelt en produceert.

Marcel Bennink is projectmanager bij ENGIE Refrigeration. Zij hebben diverse bewaarsystemen ontwikkeld met volledig mechanische koeling. Hiermee blijven de bewaarcondities gedurende het gehele jaar gelijk.

19 november 2020: de bodem is de basis

Een gezonde bodem is de basis voor het leveren van een kwaliteitsproduct. Het zoeken naar de juiste balans tussen chemie, biologie en energie leidt naar een gezonde groei. Wie zich in het bodemleven verdiept raakt onder de indruk van de complexiteit en het belang ervan. Hoe ga je goed met je bodem om?

René Jochems van Groeibalans geeft uitleg over bodemproblematiek, ziekteweerbaarheid en handvatten om de efficiëntie van de bodem te vergroten.

Senior Marktanalist Tim Brethouwer van Attero neemt ons mee in de wereld van compost en het belang van organische stof voor een duurzame bodem.

26 november 2020: technische innovaties

Nieuwe brandstoffen en nieuwe machines: wat brengt het de akkerbouw en het loonwerk? Hoe draagt het bij aan een beter klimaat of het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen?

Marcel Hoornsman van Diesel Büchli vertelt over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van brandstoffen. Wordt de toekomst elektrisch of is waterstof een goed alternatief voor fossiele brandstoffen? Hoe scoren de verschillende brandstoffen met het oog op minder CO2-uitstoot?

Peter Millenaar van BB Leap is een man met een missie: sturen en spuiten op plantniveau.  De techniek ontwikkelt zich razendsnel. Peter neemt ons mee in de mogelijkheden van deze nieuwe technieken.

3 december 2020: strokenteelt en robotisering: meer gewasdiversiteit met minder arbeid?

De technologische mogelijkheden ontwikkelen zich razendsnel, en dat maakt ook economisch gezien een nieuwe aanpak mogelijk, waarbij gewasdiversiteit voorop staat. Kan (een combinatie van) agro-ecologie, technologie en kringloop-landbouw zorgen voor een andere vorm van akkerbouw?

ERF BV is het met zijn 1500 hectare het grootste private biologische landbouwbedrijf van Nederland. Al sinds 2015 experimenteren ze met strokenteelt. Roy Michielsen vertelt waarom ERF met strokenteelt is gestart, de uitdagingen die het telen met stroken met zich meebrengt en ook wat het hen oplevert.

De komende jaren zet de robotisering in de agrarische sector fors door. Thijs van de Ven van Abemec vertelt over hun robots. Tekort aan personeel en de zoektocht naar verdere duurzaamheid en een betere bodem zorgen voor een sterke groei van de inzet van robots in de akkerbouw.

10 december 2020: hoe ondersteun je de plant?

In 2030 moet de landbouw zo werken dat er nagenoeg nagenoeg geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt worden. Als ze gebruikt worden is dat zonder emissies naar het milieu en zonder residuen. Deze doelstelling is vastgelegd in de nieuwe LNV toekomstvisie gewasbescherming 2030 en omarmd door LTO. Maar er moet nog veel gebeuren voordat het zover is.

Piet Boonekamp van Artemis gaat in op de kansen en mogelijkheden van biostimulanten. In het buitenland veel gebruikt, maar in Nederland nog relatief onbekend. Deze stoffen hebben een aantoonbare werking voor de groei van het gewas, betere opnamen van voedingsstoffen en/of het reduceren van abiotische stress (door temperatuur, licht, water, bodemsamenstelling etc.) en hebben een geheel eigen regelgeving.

Jonas Klinkert van Olmix vertelt over de bodem en hoe je die kunt versterken om te zorgen dat een plant optimaal kan groeien.

17 december 2020 –  Ziekten en plagen: voorkomen of genezen?

Veredeling is in het verleden vaak vooral gericht geweest op opbrengstvermeerdering. Met het oog op de toekomst moeten plantenrassen door middel van veredeling beter resistent worden tegen ziekten en plagen. En als ze dan toch ziek worden, dan hebben biologische gewasbeschermingsmiddelen de voorkeur. Vandaag kijken we naar die twee ontwikkelingen. 

Peter Keijzer van het Louis Bolk Instituut is projectleider Bioimpuls, een groot aardappelveredelingsprogramma uitgevoerd samen met Wageningen Universiteit en 21 bedrijven en individuele kwekers. Dit programma heeft de geesten rijp gemaakt voor het succes van het door Bionext geïnitieerde Convenant Robuuste aardappel: nieuwe rassen die onder andere phytophthora-resistent zijn. Hoe werkt die veredeling en wanneer wordt een ras een succes? En wat is het belang van de rest van de keten om een nieuw ras tot een succes te maken? 

Petra Rijkens van de Groene Vlieg richt zich op beheersing van plagen in de land- en tuinbouw. Door het toepassen van biologische middelen (steriele insecten), door het uitvoeren van bodemonderzoek voor aardappelmoeheid, bodemonderzoek op schadelijke vrijlevende aaltjes en het waarnemen van plaagorganismen wordt er advies gegeven hoe deze plagen gericht bestreden kunnen worden. Hoe ziet zij de toekomst?


 

 

 

 

Nieuws

Cursus Integraal bodemcoach
Cursus Integraal bodemcoach
19-10-2021
De bodem is de basis van alles. Duurzaam bodembeheer is niet alleen belangrijk voor biodiversiteit, het biedt ook kansen voor een gezonde en duurzame leefomgeving.