•  
  • Home
  • |
  • De sectoren

De sectoren

Het aantal inwoners in Nederland en de wereldbevolking groeit. De toenemende vraag naar voedsel zal de motor achter de sector akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt blijven. Hoogstaande kennis en efficiënte teeltmethoden, tezamen met een sterke focus op export zijn belangrijke concurrentie-factoren.

  

Elke werkgever, ondernemer en werknemer in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt zal zichzelf de vraag moeten stellen welke kant hij met het bedrijf of loopbaan op wil. Als akkerbouwer en teler denk je aan de toekomst. Je wilt investeren in een gezond en succesvol bedrijf. Investeren in kennis en innovaties hoort daarbij.

Nieuws

Cursus Natuurinclusieve samenwerking Akkerbouw en Melkveehouderij
Cursus Natuurinclusieve samenwerking Akkerbouw en Melkveehouderij
07-10-2019
Bent u geïnteresseerd in hoe u als akkerbouwer veehouder kunt samenwerken in het kader van natuur inclusieve landbouw?

Recente tweets