•  
  • Home
  • |
  • Kennis delen

Duurzaam telen doen we samen

De akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt staan voor een grote veranderopgave waarin gevraagd wordt om het voedselproductiesysteem te verduurzamen. De transitie naar duurzaam telen vraagt om een systeeminnovatie. Daarin ligt een centrale rol voor de ontwikkeling van vakmanschap en ondernemerschap van werknemers en ondernemers. Hoe? Kennis delen. Want door met elkaar samen te werken bereiken we meer dan alleen.

Kennis delen

Werknemers en werkgevers vinden het belangrijk dat er op een gestructureerde manier kennis wordt gedeeld. Kennis die belangrijk is om de veranderingen door te kunnen maken. Op dit moment komt het aanbod van kennis nog niet eenduidig bij de werknemers en werkgevers terecht. Dit zien wij als een gemiste kans en daarom gaan wij met 9 partners de krachten bundelen. Het doel? Kennis delen: werknemers en werkgevers helpen met hun ontwikkeling op het gebied van vakmanschap en ondernemerschap. Want door met elkaar samen te werken bereiken we meer dan alleen. De samenwerkende partijen zorgen voor continuïteit, borging en implementatie van nieuwe kennis. Kennis die voor iedereen beschikbaar is.

We doen dit samen met:

     

       LTO Nederland    

 

 

Wat gaan we doen?

Ieder jaar zetten we samen met de deelnemende partijen een thema centraal. Denk hierbij aan bodem, klimaatadaptie, mechanische onkruidbestrijding en duurzame arbeid. In 2022 staat het thema bodem centraal. Op Talentoogst.nl informeren wij je over het thema d.m.v. nieuwsberichten, activiteiten van partners en cursussen en trainingen.

Wil je graag sparren?

Hans Schilders, scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt, denkt graag met je mee op gebied van leren en ontwikkelen. Neem contact met hem op via hans@talentoogst.nl of 06-30601425.

Contact

Nieuws

15 Informatieve themafilmpjes over bodembeheer
29-11-2022
In de akkerbouw en vollegrondsgroenteelt komt meer belangstelling voor bodembeheer en er is ook veel kennis over dit thema beschikbaar.