•  
  • Home
  • |
  • Leren en ontwikkelen

Leren en ontwikkelen

Je vindt hier informatie over leren in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Deze informatie is voor werkgevers, ondernemers en werknemers. Ook zij-instromers, leerlingen en decanen kunnen zich oriënteren op de mogelijkheden die er zijn voor leren in de twee sectoren.


Elk mens leert continue omdat zijn omgeving voortdurend verandert. Wat zijn hierbij mijn persoonlijke ambities? Wat wil ik leren en hoe kan ik dat doen?
Voor de toekomst van de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt is het voor werkgevers, ondernemers en werknemers noodzakelijk continue te leren om kennis, vaardigheden en gedrag te optimaliseren. Dit in relatie tot de doelstellingen van het bedrijf waarin wordt gewerkt. Voor dit continue leren of een Lang Leren moet er een kwalitatief goed aanbod van scholings- en ontwikkelmogelijkheden zijn. Is er nog geen specifiek aanbod voor je ontwikkelvraag? De scholingsconsulent kan hiervoor zorgen. Heb je op- of aanmerkingen over de geboden informatie neem dan contact op met hem.

     

Nieuws

Zorg om arbeid door corona-crisis
Zorg om arbeid door corona-crisis
18-03-2020
Werkgevers in de land- en tuinbouw maken zich zorgen over de beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten vanwege de corona-uitbraak. Met name in het seizoenswerk dreigt een tekort te ontstaan.

Recente tweets