Andere ontwikkelmogelijkheden

Er zijn veel manieren om nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen voor het werk. Dit kan bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding, cursus of training. Werkgevers en werknemers zetten ook steeds meer andere vormen van leren in, ook wel informeel leren genoemd.

Afhankelijk van persoonlijke voorkeuren, de functie, de taak en het daarbij behorende gedrag zijn er vier mogelijkheden waarbij afhankelijk van het kennisknelpunt één of meerdere opties geadviseerd kunnen worden.1. Leren door te ervaren
Tijdens het werken in de praktijk wordt nieuwe kennis en kunde eigen gemaakt en worden nieuwe inzichten verkregen. Een medewerker wordt bewust bij een bepaalde persoon of groep geplaatst om werkervaring op te doen (taakroulatie).

Voorbeelden:

 • Meewerken met een collega met dezelfde functie op een andere locatie op het eigen bedrijf of bij een collega-bedrijf.
 • Meewerken met een collega met een andere functie op een andere locatie op het eigen bedrijf of op een collega-bedrijf.


2. Leren door begeleiding
Hierbij wordt een deskundige begeleider of coach benoemd uit het eigen bedrijf of van een ander bedrijf. Deze begeleider begeleidt de persoon die moet leren op een gerichte manier.  Er wordt een planning gemaakt en er worden duidelijk meetbare leerdoelen gesteld. Regelmatig wordt (geëvalueerd) of het leerdoel is bereikt. De leidinggevende toetst in de praktijk of je als medewerker de kennis en vaardigheden kunt toepassen en bespreekt dit tijdens een functioneringsgesprek.

Voorbeelden:

 • Een jonge medewerker wordt begeleid door een ervaren collega om ziekten en plagen te herkennen.
 • Een medewerker gaat werken op een andere afdeling en leert onder begeleiding van een ervaren collega wat hier speelt zodat deze ook voor dit werk kan worden ingezet.
 • Een medewerker heeft onvoldoende kennis van het herkennen van ziekten en plagen. Een externe teeltadviseur die periodiek op het bedrijf komt coacht de medewerker op dit thema.3. Leren vanuit informatiebronnen 
Op veel manieren kun je informatie vinden. Deze kennis kun je weer toepassen in je eigen bedrijf of binnen je eigen functie. Door iets te zien, te horen of te lezen bedenk je hoe het in je bedrijf past. Het beste werkt het als je leidinggevende je een opdracht geeft om informatie te verzamelen en te leren wat er gebruikt kan worden voor toepassing in het bedrijf.

Voorbeelden:

 • Een vakblad lezen van je eigen sector of een andere sector.
 • Een vakbeurs bezoeken van je eigen sector of een andere sector.
 • Deelnemen aan een excursie in je eigen sector of een andere sector.
 • Op internet websites met vakinformatie zoeken.
 • Je abonneren op nieuwsbrieven met vakinformatie.


4. Leren in groepsverband
Twee personen weten meer dan één. En vier zeker meer dan één. Door actief informatie en vragen uit te wisselen met collega’s leren alle deelnemers van elkaar. Dit kunnen collega’s van het eigen bedrijf of van andere bedrijven zijn.

Voorbeelden:

 • Lid worden van een studieclub of vakgroep in je eigen sector of in andere sectoren.
 • Deelnemen aan themawerkgroepen in je eigen sector of samen met andere sectoren.
 • Deelnemen aan groepsgesprekken via moderne communicatiemedia zoals Linkedin en  WhatsApp.
 • Deelnemen aan kenniskringen in je eigen sector of in andere sectoren. Zie hiervoor bijvoorbeeld  Akkernet en Vollegrondsgroentenet.
 • Deelnemen aan interne discussiegroepen. De leidinggevende van het bedrijf nodigt een toeleverancier of afnemer uit en vraagt deze aan te geven hoe zij het bedrijf ervaren. Vervolgens wordt met elkaar in een werkoverleg gediscussieerd hoe het anders of beter kan. De nieuwe aanpak wordt uitgevoerd en het resultaat wordt na een periode geëvalueerd waarna eventueel nog wijzigingen worden ingevoerd.

Nieuws

De Boerderij van de Toekomst ligt op stoom. Bedrijfsleider Koen Klompe vertelt over de eerste maanden van het fieldlab.
De Boerderij van de Toekomst ligt op stoom. Bedrijfsleider Koen Klompe vertelt over de eerste maanden van het fieldlab.
06-07-2020
“Jammer dat we hier nu geen boeren kunnen ontvangen om mee te praten over wat we doen en waarom.

Recente tweets