Beroepsopleidingen

Zoek je een goede opleiding voor het werken in de akkerbouw of vollegrondsgroenteteelt? Wil je dat je zoon of dochter naar een geschikte beroepsopleiding gaat? Talentoogst geeft inzicht in de mogelijkheden. Met daarin speciale aandacht voor vaktechnische opleidingen op alle nivo’s.
 
VMBO
De groene VMBO-opleidingen zijn brede groene basisopleidingen voor doorstroming naar het MBO. Ze worden aangeboden door een Agrarisch Opleidingscentrum (AOC). Er zijn geen specifieke opleidingen voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Enkele opleidingen worden wel in concentratiegebieden van de twee sectoren aangeboden. Voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden en locaties in de groene sector zie Groenonderwijs.


 
MBO
Specifieke akkerbouwopleidingen worden door drie AOC’s aangeboden. Dit zijn Terra MBO, GroenHorstcollege en Edudelta. Andere AOC’s bieden verwante opleidingen aan voor de sectoren glastuinbouw, boomteelt, bollenteelt en fruittteelt. Voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden en locaties in de groene sector zie Groenonderwijs.

HBO
Voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt biedt een aantal HBO’s opleidingen aan, ook voor werkenden. Dit zijn HAS Hogeschool in Den Bosch en Venlo, CAH Vilentum in Dronten, Hogeschool Inholland in Delft en Hogeschool van Hall Larenstein in Leeuwarden.

De genoemde HBO-instellingen zijn met hun opleidingsaanbod niet specifiek vaktechnisch gericht. De opleidingen zijn meer gericht op werk binnen een breed aantal beroepsmogelijkheden in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Je kunt hierbij denken aan de ondernemer, verkoper, marketingmanager, logistiek manager, bedrijfsleider, kwaliteitsfunctionaris op de bedrijven en ook aan beroepen in de periferie van de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt zoals instellingen voor onderzoek, voorlichting, banken en toeleveringsbedrijven. De HBO-instellingen bieden zowel fulltime opleidingen en deeltijdopleidingen aan.
 
Universitair Onderwijs
Wageningen University biedt de agrarisch gerichte opleiding plantenwetenschappen aan.

Nieuws

De Boerderij van de Toekomst ligt op stoom. Bedrijfsleider Koen Klompe vertelt over de eerste maanden van het fieldlab.
De Boerderij van de Toekomst ligt op stoom. Bedrijfsleider Koen Klompe vertelt over de eerste maanden van het fieldlab.
06-07-2020
“Jammer dat we hier nu geen boeren kunnen ontvangen om mee te praten over wat we doen en waarom.

Recente tweets