Waarom zou ik mijn werknemers ontwikkelen?

Voor de continuïteit van je onderneming is een Leven Lang Ontwikkelen van groot belang. Hieronder worden een aantal redenen genoemd waarom ontwikkeling van personeel je aandacht behoeft.

Het vinden van nieuw personeel
Het is voor veel bedrijven een uitdaging om goed gekwalificeerd personeel te vinden. Vergrijzing in de sectoren en het dalend aantal scholieren dat kiest voor een opleiding in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt zorgen ervoor dat het aantal beschikbare vakmensen afneemt.  Je zult waarschijnlijk wél personeel kunnen vinden dat nog aanvullende scholing en ontwikkeling heeft. Talentoogst helpt je met de mogelijkheden hiervoor.

Meegroeien met innovatieve en technologische ontwikkelingen
Binnen de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt is steeds meer sprake van schaalvergroting en volgen innovaties elkaar snel op. Als je bedrijf groeit heeft dat consequenties voor de eisen die je stelt aan je personeel. Het is belangrijk om je mensen te blijven scholen en ontwikkelen. Door te investeren in kennis en vaardigheden van je personeel sluit je aan op de vraag van je klanten en blijf je de concurrentie een stap voor.

Gemotiveerd personeel
Scholing en ontwikkeling motiveert en bindt werknemers aan je bedrijf. Door werknemers op te leiden ontstaat doorstroming van personeel. Zo krijgen medewerkers kansen en uitdagingen en blijft kennis, kunde en ervaring binnen het bedrijf.

Bedrijfsresultaat
Scholing en ontwikkeling verhoogt de productiviteit in je bedrijf. Werknemers zijn beter gemotiveerd en het ziekteverzuim daalt. Medewerkers leren efficiënter te werken, sneller en met minder productieuitval. Dit levert een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat.

Kwaliteit
Scholing en ontwikkeling brengen je medewerkers naar een hoger niveau. Daarmee wordt de kwaliteit van product en dienst ook beter en daarmee de tevredenheid van klanten.

Reputatie
Scholing is goed voor de reputatie van je bedrijf. Het laat zien dat je u aandacht hebt voor goed werkgever- schap. Als je een goede werkgever bent die zijn personeel kan boeien en binden dan houdt je goede werknemers in je bedrijf. Voor elke werknemer komt er vroeg of laat een moment waarop het tijd is om op zoek te gaan naar een andere uitdaging. Als je goed werkgeverschap hebt getoond is je ex-werknemer nog altijd je visitekaartje. En misschien werft hij of zij bij zijn huidige werkgever wel weer een nieuw personeelslid voor jou.

 

Nieuws

De Boerderij van de Toekomst ligt op stoom. Bedrijfsleider Koen Klompe vertelt over de eerste maanden van het fieldlab.
De Boerderij van de Toekomst ligt op stoom. Bedrijfsleider Koen Klompe vertelt over de eerste maanden van het fieldlab.
06-07-2020
“Jammer dat we hier nu geen boeren kunnen ontvangen om mee te praten over wat we doen en waarom.

Recente tweets