Cursus Natuurinclusieve samenwerking Akkerbouw en Melkveehouderij

Cursus Natuurinclusieve samenwerking Akkerbouw en Melkveehouderij

maandag 7 oktober 2019
Bent u geïnteresseerd in hoe u als akkerbouwer veehouder kunt samenwerken in het kader van natuur inclusieve landbouw? Hebt u ideeën, maar nog geen partijen of concrete plannen om meer te doen met uitwisseling van kennis of teelten?
Lees meer
'Onbeperkt groeien: van Teler naar Ondernemer'

In Zuid Nederland: 'Onbeperkt groeien: van teler naar ondernemer'

maandag 9 september 2019
Bedrijven in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt zijn allang niet meer alleen een teeltbedrijf. Personeel, afzet, communicatie en bedrijfsgroei zijn allemaal aspecten die de ondernemer op zijn bordje heeft. De teler is ondernemer.
Lees meer
Aardbeien Demodag 2019

Aardbeien Demodag 2019

donderdag 5 september 2019
Vrijdagmiddag 6 september 2019 organiseert ZLTO i.s.m. Delphy de jaarlijkse Aardbeien Demodag. Bezoek het bedrijvenplein, de proeven en demonstraties in het veld én op het buitenterrein.Op het innovatieplein wordt uitgebreid stilgestaan bij diverse ontwikkelingen in de sector.
Lees meer
Nieuwe Handboek Groenbemesters

Nieuwe Handboek Groenbemesters

woensdag 28 augustus 2019
Het belang van de teelt en de juiste keuze van groenbemesters is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen.
Lees meer
Scholingsvoucher akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

Scholingsvoucher akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

donderdag 22 augustus 2019
Ben jij werknemer in de akkerbouw of vollegrondsgroenteteelt? Dan kun je ook dit cursusjaar weer gebruik maken van de scholingsvoucher. Deze voucher is beschikbaar via Colland Arbeidsmarkt.
Lees meer
Vergoeding cursussen akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt naar 85%

Vergoeding cursussen akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt naar 85%

dinsdag 20 augustus 2019
Vanuit Colland Arbeidsmarkt is de vergoeding van cursussen voor werknemers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt verhoogd naar 85%. Colland Arbeidsmarkt (www.collandarbeidsmarkt.nl) is het opleidings- en ontwikkelings-fonds voor de sector agrarisch en groen.
Lees meer
'Onbeperkt groeien: van teler naar ondernemer'

Bijeenkomsten 'Onbeperkt groeien: van teler naar ondernemer'

zaterdag 17 augustus 2019
Bedrijven in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt zijn allang niet meer alleen een teeltbedrijf. Personeel, afzet, communicatie en bedrijfsgroei zijn allemaal aspecten die de ondernemer op zijn bordje heeft. De teler is ondernemer.
Lees meer
De Groenbemesterdag 2019

De Groenbemesterdag 2019

vrijdag 16 augustus 2019
Groenbemesters krijgen steeds meer aandacht! Ze worden geteeld om diverse redenen: organische stofvoorziening, stikstofbinding, mineralenvoorziening volggewas, verbetering bodemstructuur, bestrijding water- of winderosie, voederwinning of om nematodenbestrijding of een combinatie van deze.
Lees meer
Innovatietraining Strokenteelt

Innovatietraining Strokenteelt

woensdag 14 augustus 2019
Strokenteelt: om de paar meter een ander gewas. Wil jij verkennen hoe je op je eigen bedrijf aan de slag kan met strokenteelt? Met de Innovatietraining Strokenteelt leer je van de huidige ervaringen en maak je een eigen bouwplan.
Lees meer
Ondernemen in de akkerbouw in 2030

Ondernemen in de akkerbouw in 2030

maandag 12 augustus 2019
De akkerbouw staat voor grote uitdagingen: hoe werken we aan kringlooplandbouw? Kunnen we innoveren in bodem & water, productie, afzet of verwerking? Hoe vinden en binden we mogelijke samenwerkingspartners?
Lees meer

Archief

06-08-2018 - Aardappel Demodag
09-05-2018 - Waarom opleiden?
01-01-1970 - k

Recente tweets