2 gewascodes voor bloemkool

In het nieuwe GLB beleid kunnen sinds afgelopen jaar ook bloemkooltelers betalingsrechten aanvragen. Voor gespecialiseerde bloemkooltelers is het een probleem om aan de vergroeningseis van gewasdiversificatie te voldoen: er bestond maar één gewascode voor bloemkool.
Die signalen heeft LTO vakgroep vollegrondsgroenten ingebracht in het overleg tussen LTO en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  (RVO) over alle knelpunten in het GLB nu we daar enige ervaring mee hebben.Bron: vollegrondsgroentenet.com