50% Subsidie T-Rijbewijs

50% Subsidie T-Rijbewijs

Werknemers en BBL-leerlingen in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt komen ook weer in het nieuwe cursusjaar in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten voor het behalen van het T-Rijbewijs.

Deze subsidie is onderdeel van de cursusgroepenregeling van Colland Arbeidsmarkt en kan worden aangevraagd van 31 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019.

Voor BOL-leerlingen en leerlingen uit het Praktijkonderwijs uit deze sectoren is een aparte regeling.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Hans Schilders, scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt (hans@talentoogst.nl / 06-30601425).