•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Aeres MBO Emmeloord verbreedt akkerbouwopleiding

Aeres MBO Emmeloord verbreedt akkerbouwopleiding

Aeres MBO Emmeloord verbreedt akkerbouwopleiding

Aeres MBO Emmeloord is dit schooljaar begonnen met de opleiding Plant & Business. Voorheen was dit de opleiding Akkerbouw, maar die sloot niet meer aan bij de bredere oriëntatie van jongeren.

De huidige opleiding was gericht op de bedrijfsopvolger en sloot volgens Aeres niet meer aan bij de instroom. Jongeren zijn meer breed georiënteerd en nemen niet automatisch het bedrijf thuis over. Bovendien komen deze leerlingen niet meer automatisch alleen uit de agrarische hoek: ze hebben steeds meer een diverse achtergrond.

Ook vraagt de agrofoodsector om breed opgeleide medewerkers, stelt Aeres vast. Dat is dus een goed moment om de opleiding inhoudelijk te actualiseren en te verbreden. Om de aansluiting met het bedrijfsleven te verbeteren, betrekt Aeres Emmeloord de praktijk nauwer bij de opleiding. Via het Agrofoodcluster worden ondernemingen actief benaderd om mee te denken en te helpen bij de ontwikkeling van de nieuwe opleiding.

Expertise

Het samenwerkingsverband van bedrijven en organisaties in de open teelt, heeft veertien leden van het Agrofoodcluster bereid gevonden om tijd, expertise en faciliteiten beschikbaar te stellen. Deze projectpartners krijgen invloed op de ontwikkeling van het lesprogramma door kennis van de inhoud, de uitvoering en betrokkenheid bij de evaluatie van Plant & Business.

De ontwikkeling van een nieuwe opleiding is kostbaar. Daarom is door de school en het Agrofoodcluster een subsidieaanvraag gedaan bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van het ministerie van Onderwijs. Deze aanvraag is onlangs toegekend.

Flinke impuls

Via de nieuwe opleiding verwachten Aeres en Agrofoodcluster dat een flinke impuls kan worden gegeven aan de ontwikkeling van de agri- en foodsector in de Noordoostpolder. Met het opstarten van de opleiding Plant & Business is overigens niet gewacht op de toekenning van de subsidie. Het eerste jaar van de opleiding ging september dit jaar met 29 leerlingen van start.

Naast de meer praktijkgerichte input biedt de nieuwe opleiding studenten de vrijheid om te kiezen uit een van de vijf toekomstgerichte uitstroomprofielen. Deze specialisaties zijn samen met het bedrijfsleven vastgesteld.