Basiscursus Open Teelten

Basiscursus Open Teelten

De gewassen sluitkool, bloemkool, broccoli, winterpeen, witlof, etc. hebben allemaal één overeenkomst 
met elkaar: ze worden allemaal buiten in de vollegrond geteeld.

Maar weet je eigenlijk wel hoe dit soort gewassen groeien, hoe zij water en voedingsstoffen opnemen, wat het verschil is tussen een zand- en een kleigrond, hoe je een gebrek verschijnsel kunt herkennen?
Al dit soort vragen komen aan bod in deze nieuwe cursus welke opgezet is in samenwerking met het bedrijfsleven, VollegrondsgroenteNET, Talentoogst en AgraVisi.
De cursus is op MBO 4 niveau

Doelgroep: medewerkers van vollegrondgroenteteelt- en akkerbouwbedrijven die meer willen weten over 
onderstaande onderwerpen:
Algemene zaken: 
bouw van de plant
fotosynthese / ademhaling / verdamping
hormonen en hun functies
opname van water en mineralen
worteldruk / guttatie / plasmolyse
pH en effecten op de opname van voedingselementen
de begrippen antagonisme en synergisme
wortelladingen bij kat- en anionopname
Bodem & Bemesting: 
belang organische stof
groenbemesters
vruchtwisseling
Soil Food Web
diverse grondsoorten en hun eigenschappen
verslemping
grondbewerkingen
het begrip CEC
functies van hoofd- en spoorelementen, incl. gebrek- en overmaatverschijnselen 
gebruikte meststoffen en berekeningen maken
pF curve
gietwater en waterkwaliteit
hulpmiddelen om watergift te starten / bepalen
Herkennen belangrijkste ziekten en plagen

Werkwijze: er wordt gewerkt met een lesmap (in kleur!) waarin veel fotomateriaal is opgenomen
van de cursisten wordt een actieve inbreng verwacht.

Groepsgrootte: minimaal 10 deelnemers

Cursusdata en –tijden: les 1 tm 7: vrijdag 11, 18, 25 januari, 1, 8, 15, 22 februari 2019 van 13.30 - 16.30 uur. Les 8 tm 10: in overleg met de deelnemers.

Locatie: bij verschillende deelnemende bedrijven 

Cursusleider: Paul Bakker van AgraVisi

Opmerking voor werknemers vallende onder cao Open teelten Bloembollen / Tuinbouw / Landbouw kan Colland subsidie worden aangevraagd: 75% vergoeding van de cursuskosten