•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Belangstelling voor bijscholing groeit onder boeren en tuinders

Belangstelling voor bijscholing groeit onder boeren en tuinders

Belangstelling voor bijscholing groeit onder boeren en tuinders

Boeren en tuinders zijn nooit uitgeleerd, moeten mee in ontwikkelingen als energietransitie, vergroening en professionalisering van het personeelsbeleid. Groene onderwijsinstellingen spelen handig in op die behoefte met een gevarieerd cursusaanbod. Niet meer uitsluitend voor kennisvergaring, ook voor je netwerk en zelfontwikkeling is het goed.

Een opfriscursus voor de spuitlicentie, personeelsbeleid, plantenfysiologie, bedrijfshulpverlening, een cursus transitie op het boerenerf, precisielandbouw of natuurondernemen, het aanbod van de groene opleidingen aan bijscholingsmogelijkheden voor boeren en tuinders is breed en uiterst divers. En de scholingsbereidheid neemt toe, stellen de cursuscoördinatoren van de groene opleidingen in het land vast.

Voor de ontwikkeling van vakmanschap en ondernemerschap van akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers en hun medewerkers is er een ruim aanbod beschikbaar op www.talentoogst.nl. In de winterperiode januari en februari worden elk jaar acht cursussen in het Trainingsprogramma Talentoogst aangeboden met gunstige tarieven voor deelname.

Wil je een persoonlijk advies over de mogelijkheden van jouw ontwikkeling? Neem dan contact op met Hans Schilders, scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt via 06-30601425 of hans@talentoogst.nl.

Kijk hier voor het artikel over bijscholing in Nieuwe Oogst.