•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Bloemkoolteler Wim over Duurzame bloemkool

Bloemkoolteler Wim over Duurzame bloemkool

Duurzame bloemkool

Wim Reus is initiatiefnemer van het project Duurzame Bloemkool waarin onderzoek wordt gedaan naar het telen van bloemkool binnen een praktisch bodembestendig mestbeleid; in dit geval het bovengronds aanwenden van vaste dierlijke mest. De eerste resultaten zijn al te zien! Wim heeft de eerste weidevogels al gespot. Bekijk zijn reactie in het filmpje.Bron: vollegrondsgroentenet.com