•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Cao Open Teelten algemeen verbindend verklaard - ketenbepaling nog niet

Cao Open Teelten algemeen verbindend verklaard - ketenbepaling nog niet

Minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Open Teelten met een looptijd van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2017 algemeen verbindend verklaard met ingang van 30 november 2016. Dit besluit is op dinsdag 29 november 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. Hierdoor geldt de cao Open Teelten voor alle werkgevers en werknemers in de sectoren fruit, vollegrondsgroente, akkerbouw, boomteelt, bollen en zomerbloemen.Bron: werkgeverslijn.nl