Combineren in één werkgang.

Steeds meer is te zien dat een combinatie wordt gemaakt van handelingen rond het planten. Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman te Andijk is al tientallen jaren gespecialiseerd in plantmachines voor de vollegrondsgroenteteelt. Alleen een plantje goed in de grond zetten is op dit moment niet meer genoeg er is er steeds meer vraag naar het combineren van meerdere toepassingen in één werkgang. De combinatie van bemesting, onkruidbestrijding en planten vraagt de nodige aanpassingen aan de machines maar is niet onmogelijk.
 
Fosfaat Bemesting:Bron: vollegrondsgroentenet.com