Cursus Integraal bodemcoach

Cursus Integraal bodemcoach

De bodem is de basis van alles. Duurzaam bodembeheer is niet alleen belangrijk voor biodiversiteit, het biedt ook kansen voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Omdat er zoveel stakeholders bij betrokken zijn, is een integrale en gebiedsgerichte benadering de sleutel tot succes. In deze cursus leer je vanuit breed perspectief te adviseren over de bodem.

De cursus is opgebouwd uit 3 niveau’s:

Niveau 1: Basiskennis

  • Module Bodem
  • Module Wet en regelgeving
  • Module Economisch perspectief
  • Module Maatschappelijk perspectief

Niveau 2: Verdieping bodemkennis inzichten vanuit verschillende domeinen

Niveau 3: Verbreding kennis en inzichten door samenwerking aan integrale vraagstukken

Wil je meer weten over deze cursus? Kijk dan op de website van HAS Hogeschool voor meer informatie en inschrijven.