Cursus Smart Biology

Cursus Smart Biology

Om innovaties in de akkerbouw en vollegrondsgroeneteetlt te laten slagen, is kennis van planten en de manier waarop ze interacteren met hun omgeving essentieel. De cursus Smart Biology is opgezet vanuit de behoefte van technici aan een plantkundige basis voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Technologie en robotica worden steeds belangrijker voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. In een ideale wereld werken groen en technologie naadloos met elkaar samen in een omgeving met perfecte groeiomstandigheden. Een omgeving die bovendien de technologie de ruimte biedt om feilloos te functioneren. Maar hoe creëer je die? Moet de technologie zich aanpassen aan de plant of juist andersom?

Datum: start 12 januari 2022

Programma

Het theoretische deel van de cursus is opgebouwd rondom plant- en/of bodem metingen en een daaruit op te stellen en te valideren groeimodel. De toepassing van die theoretische kennis gebeurt in practica en groepsopdrachten. De teams zijn zo ingedeeld dat er zowel technologische als plantenkundige expertise aanwezig is. Casussen die jij en je medecursisten aandragen zijn leidend, zo ervaar je direct de meerwaarde van de opleiding op je werkplek.

  • Dag 1-3:  Introductie,  groei en processen binnen een plant
  • Dag 4-6: Fotosynthese, groei, regulatie en ontwikkeling, ziekten en plagen
  • Dag 7-10: Fysische, chemische en biologische aspecten van de bodem
  • Dag 11-12: Modelontwikkeling
  • Dag 13-15: Ontwikkeling en onderzoek
  • Dag 16-20: Proeven, ontwikkeling en presentatie groeimodel


Wil je meer weten over deze cursus? Bezoek dan de website van HAS Hogeschool.