•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Cursus 'van bodemkennis naar bodemkunde'

Cursus 'van bodemkennis naar bodemkunde'

Cursus 'van bodemkennis naar bodemkunde'

Goed bodembeheer is het fundament voor een duurzame landbouw. Een goed functionerende bodem helpt bij het
opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Goed bodembeheer zorgt voor minder afspoeling en uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en draagt bij aan een gezond ecosysteem.

Hebt u belangstelling voor bodem en bodemleven? In de cursus 'van bodemkennis naar bodemkunde' wordt de algemene bodemproblematiek (wat zijn de oorzaken en wat doe je eraan), structuurbederf, ziektes, plagen, bodemmoeheid, grondbewerking, bemesting en bemonstering behandeld. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de waarde van het leven in de grond (bacteriën, schimmels, insecten en wormen).

Deze cursus wordt op maat gemaakt voor akkerbouwers en ook op basis van grondsoort. U krijgt handvaten voor een goed bodembeheer, met do’s en don’ts over bemesten of niet bemesten, uitmijnen, bekalken en bodembewerking.

De cursus bestaat uit drie dagdelen en start in het najaar van 2019. Kijk hier voor meer informatie.
Of neem contact op met Gerhard Noordhof, projectleider Van bodemkennis naar bodemkunde, 088-8886677 of gnoordhof@projectenltonoord.nl