•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Delegeer je of deel je taken uit?

Delegeer je of deel je taken uit?

Delegeer je of deel je taken uit?

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor het werk dat door jouw medewerkers wordt uitgevoerd. Delegeren is de essentie van leidinggeven: er voor zorgen dat iedereen zo goed mogelijk bijdraagt aan de resultaten van jouw team.
Nu heeft elke leidinggevende wel een aantal taken, die hij leuk vindt, waar hij goed in is of die hem maar weinig moeite kosten. Bovendien weet je zeker dat wanneer je het zelf doet, het precies gebeurt, zoals jij dat graag wilt. De verleiding is dan ook groot om een aantal taken, die je zou kunnen delegeren, zelf te blijven doen. Waarom is het dan toch de moeite waard om kritisch te kijken naar wat je wel of niet delegeert?


Delegeren is meer dan de ander vragen een taak uit te voeren
Je kunt de ander vragen om de vloer te vegen of je kunt met de ander afspreken dat hij vanaf nu verantwoordelijk is voor schone vloeren binnen de eigen afdeling. In het eerste geval deel je een taak aan iemand uit, in het tweede geval delegeer je een verantwoordelijkheid.

Bij delegeren benoem je het resultaat in plaats van de taak
En vervolgens zorg je voor de benodigde middelen en geef je enige ruimte in de wijze waarop de ander het resultaat mag bereiken.

Voordat je kunt delegeren, zal je een aantal zaken concreet met elkaar moeten afspreken. In het geval van de schone vloeren is dat bijvoorbeeld:
- wanneer moet de vloer in ieder geval schoon zijn?
- wat moet er gebeuren als het materiaal op is?
- waarover kan de medewerker zelf beslissen?
- wie mag hij vragen om mee te helpen?
- waarover wil je als leidinggevende altijd geïnformeerd worden?

Bij delegeren horen ook altijd bevoegdheden
Wanneer de ander geen enkele vrije ruimte krijgt om een taak naar eigen inzicht uit te voeren en bij elke vraag de leidinggevende om toestemming moet vragen, delegeer je niet, maar ben je bezig met het uitdelen van een taak. Bevoegdheden gaan dus over de ruimte, die de ander krijgt om zelf actie te ondernemen of naar eigen inzicht beslissingen te nemen.

Bevoegdheden stimuleren het verantwoordelijkheidsgevoel en leiden eerder tot trots
En dat is precies waarom delegeren zo belangrijk is: het vergroot de betrokkenheid, het geeft de medewerker voldoening en het gevoel dat hij daadwerkelijk bijdraagt.

Met andere woorden op de juiste wijze en onder de juiste condities delegeren draagt bij aan het optimaal functioneren van medewerkers.
En daarmee aan het optimaal functioneren van het bedrijf. Daarom is het de moeite waard om af en toe kritisch te kijken naar wat je wel of niet delegeert.
Dus neem binnenkort eens de tijd en vraag je af: welke taken doe ik nog steeds zelf en kan ik wellicht beter gaan delegeren?