Doorgeschoten regelgeving

De menselijke maat lijkt verdwenen bij controles op naleving van de regelgeving. Het is een veelgehoorde klacht als het gaat om controles en beschikkingen over betalingsrechten en opgelegde sancties. Procedures om bezwaar te maken tegen genomen besluiten, vergen veel energie. Ook daarbij gaat het om de letter van de wet en precieze randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Het doel waarvoor de wetgeving bestaat en het draagvlak daarvoor komt zo op steeds grotere afstand te staan.Bron: akkernet.net