E-learning Basiscursus Bodem

E-learning Basiscursus Bodem

De kwaliteit van bodem is essentieel voor optimale groei en ontwikkeling van het gewas.

Daarnaast is er steeds meer aandacht voor de potentie en waarde van de bodem in relatie tot de uitdagingen en problematieken die voor ons liggen ten aanzien van bijvoorbeeld extremere weersomstandigheden; wateroverlast/droogte en klimaatadaptie. 

Has Kennistransfer biedt een online Basiscursus Bodem aan. 

Deze e-learning cursus ‘basiskennis bodem’ bestaat uit 5 modules. Elke module bestaat uit een korte introductie en verschillende leerobjecten zoals filmpjes, artikelen en opdrachten over de verschillende aspecten rondom bodem. Tevens ligt de nadruk in deze cursus op de interactie tussen mede bodemcursisten en docenten over de inhoud. Deze interactie zorgt voor een betere verwerking en toepasbaarheid van de opgedane kennis.  

De volgende onderwerpen worden tijdens deze online cursus behandeld:

Fysische bodemvruchtbaarheid

 • Wat is fysische bodemvruchtbaarheid? 
 • Hoe kun je de verschillende bodems herkennen en beoordelen op fysische eigenschappen. 

Chemische bodemvruchtbaarheid

 • Wat is chemische bodemvruchtbaarheid? 
 • Het belang van een goede ph (zuurgraad)
 • wat is organische stof?
 • Wat zijn voedingsstoffen en hoe maak je hier nuttig gebruik van? 
 • Welke kringlopen zijn aanwezig in de bodem?


Biologische vruchtbaarheid
 

 • Wat is biologische bodemvruchtbaarheid?
 • Het belang van bodemleven
 • Symbiose 

  Klik hier voor meer informatie en inschrijven.