•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Eerste Kamer stemt in met Wet verbetering hybride markt WGA

Eerste Kamer stemt in met Wet verbetering hybride markt WGA

Op 31 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet verbetering hybride markt WGA. Deze wet wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten. De wijze waarop de lasten van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) bij UWV gefinancierd worden zal door deze wet worden aangepast. De aanpassing moet zorgen voor een verbetering van het speelveld tussen UWV en private verzekeraars en bijdragen aan een meer evenwichtig hybride stelsel.Bron: werkgeverslijn.nl