Fotosynthese in aardbeien

Fotosynthese zorgt dat de plant energie krijgt. Energie is nodig voor de plantontwikkeling en voor opslag in de vruchten. De mate van fotosynthese is bepalend voor de hoeveelheid energie in een plant. Wanneer fotosynthese te meten is dan kan gestuurd worden op optimale plantengroei. Vooralsnog zijn er geen handzame meters die continu fotosynthese meten maar met wat ingewikkelder apparaten is meten van fotosynthese is wel mogelijk.Bron: vollegrondsgroentenet.com