•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Global GAP draait na overleg nieuwe bemestingsregels terug

Global GAP draait na overleg nieuwe bemestingsregels terug

LTO Nederland is blij met de stap van Global GAP om de regels rond het gebruik van dierlijke mest niet verder aan te scherpen. Komend seizoen dreigde een aanscherping waardoor het gebruik van onbewerkte dierlijke mest in veel teelten vrijwel onmogelijk zou worden. Dierlijke mest is voor gewassen een voorname bron van mineralen en het gebruik is ook belangrijk uit oogpunt van duurzaamheid, biodiversiteit en organische stofgehalte van de bodem.Bron: vollegrondsgroentenet.com