Innovatietraining Strokenteelt

Innovatietraining Strokenteelt

Strokenteelt: om de paar meter een ander gewas. Wil jij verkennen hoe je op je eigen bedrijf aan de slag kan met strokenteelt? Met de Innovatietraining Strokenteelt leer je van de huidige ervaringen en maak je een eigen bouwplan.

Bij strokenteelt worden, in tegenstelling tot monocultuur, op een perceel meerdere gewassen in stroken naast elkaar geteeld. De diversiteit aan gewassen gaat hiermee omhoog, wat bijdraagt aan een toename in onder- en bovengrondse diversiteit aan gewas-specifieke soorten. Doordat er afwisseling is in gewassoorten, kunnen ziekten en plagen zich bovendien minder snel verspreiden, waardoor er minder gewas-beschermende middelen nodig zijn.

Wanneer in smalle stroken (<3 m) geteeld wordt, is er veel onder- en bovengrondse interactie tussen de verschillende gewassen waardoor nutriënten, water en zonlicht optimaal benut kunnen worden. In een goede combinatie van gewassen, kan de opbrengst hierdoor omhoog gaan. Voor de huidige mechanisatie in de landbouw zijn smalle stroken echter lastig te bewerken en te oogsten. Hoe breder de stroken zijn, des te minder voordelen strokenteelt oplevert. Onderzoek heeft echter aangetoond dat ook bij een strookbreedte van 3 meter minder ziekten en plagen voorkomen.

Doordat bij strokenteelt meerdere gewassen tegelijkertijd geteeld worden, ontstaat bovendien een robuuster systeem voor de boer. Wanneer een gewas minder presteert, kan dit door andere gewassen gecompenseerd worden en is er dus minder risico op een slechte opbrengst. Afwisseling in stroken kan door middel van compleet verschillende gewassen, maar ook met verschillende variëteiten binnen gewassen, bloemstroken of groenbemesters. Goede combinaties van gewassen zijn bijvoorbeeld uien met wortelen en tarwe met erwten.

Strokenteelt is in Nederland nog vrij nieuw en het onderzoek ernaar is schaars. Met de Innovatietraining Strokenteeltilt kunt u zelf an de slag met biodiversiteit op uw eigen bedrijf? 

INHOUD TRAININGSDAGEN:

Tijd: 10.00 tot 16.00 uur

  • Dag 1: 11 sept ’19: Bekijk de percelen van ERF en WUR, mogelijke perceelindeling, beste gewaskeuzes en combinaties
  • Dag 2: 14 okt ’19: Kennis opdoen over strokenteelt: mechanisatie, beregening, onkruidbeheersing, ziekten en plagen. Plus opzet van je eigen plan
  • Dag3: 6 nov ’19: Bemesting en bodemstructuur, benodigde investeringen, mogelijke opbrengsten. Deel je eigen plan.
  • Dag 4: 9 dec ’19: Vermarkten van producten uit strokenteelt. Feedback op je eigen plan.

VERZORGD DOOR:

De training wordt verzorgd door Jaco Burgers, Theo Heijboer en Roy Michielsen, ERF BV met inbreng van Dirk van Apeldoorn en Fogelina Cuperus, WUR onderzoekers strokenteelt en begeleiding van Maria van Boxtel, Land & Co.

KOSTEN EN OPGEVEN:

De kosten voor de training zijn € 400,- excl. BTW per deelnemer. Aanmelden kan tot 6 seotember 2019.
Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

De traingen worden verzorgd op het Strokenteeltperceel Ibisweg Zeewolde & werklocatie ERF Baardmeesweg 42, Zeewolde (Industrieterrein Trekkersveld).