•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Kennistrip: Bodem en teelt vanuit de onderzoekskeuken

Kennistrip: Bodem en teelt vanuit de onderzoekskeuken

Hoe kan wetenschappelijke kennis gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in de dynamiek van het bodemleven? En hoe is deze kennis van nut voor de land- en tuinbouw?  Wat is de relatie tussen bodemkwaliteit en teeltopbrengst? Kunnen groenbemesters de bodemdiversiteit veranderen?Bron: vollegrondsgroentenet.com