•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Keuzevrijheid partijonderzoek M. chitwoodi

Keuzevrijheid partijonderzoek M. chitwoodi

Tijdens overleg met de NVWA d.d. 14 maart jl. is besloten dat telers in de aangewezen gebieden de keuze krijgen voorgelegd of zij het partijonderzoek via de PCR methode willen laten uitvoeren of de partij visueel willen laten beoordelen. Beide methoden voldoen aan de Brusselse fytosanitaire EPPO standaard. De NAK geeft met ingang van dit jaar keuzevrijheid  aan de telers om de partijmonsters met een van de twee methoden te laten onderzoeken. De sector heeft hierop aangedrongen vanwege de voordelen die elk van de twee methoden kent.Bron: akkernet.net