Leveringsvoorwaarden in witlof

De structuur van de witlofproductie is niet te vergelijken met andere teelten. De scheiding van de pen producten en de kropproductie leidt tot een uitzonderlijke verhouding tussen basismateriaal en eindproduct. Er is dan ook geen enkele referentie in de land- en tuinbouw die kan worden gebruikt voor de afspraken tussen akkerbouwer en witloftrekker. Dat betekent dat de witlofsector het zelf moet oplossen. En dat is al jaren van toepassing in de Algemene Leveringsvoorwaarden.Bron: vollegrondsgroentenet.com