•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • LTO: kabinet zet in arbeidsmarkt stappen vooruit, maar er is nog werk aan de winkel

LTO: kabinet zet in arbeidsmarkt stappen vooruit, maar er is nog werk aan de winkel

LTO Nederland noemt de mogelijkheid om in cao’s een uitzondering te maken op de wet Werk & Zekerheid ‘een stap vooruit’. In die wet was vastgelegd dat werknemers na een opeenvolging van drie contracten (met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden) een vast contract moeten krijgen. Dat leidde voor de land- en tuinbouw tot praktische problemen: werknemers die seizoenswerk verrichten zouden door de bepaling al snel voor een vast contract in aanmerking moeten komen, terwijl er op veel land- en tuinbouwbedrijven niet voor het hele jaar werk voorhanden is.Bron: werkgeverslijn.nl