•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Nieuwe cao Open Teelten repareert Wet Werk en Zekerheid

Nieuwe cao Open Teelten repareert Wet Werk en Zekerheid

LTO Nederland, NFO, KAVB en Anthos hebben met FNV en CNV Vakmensen overeenstemming bereikt over de cao Open Teelten. De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst loopt van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2017 en geldt voor ongeveer 30.000 werknemers in de akkerbouw, bollenteelt, boomteelt en handel in boomkwekerijproducten, fruitteelt, vollegronds tuinbouw en zomerbloementeelt. In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over seizoenarbeid en het stimuleren van vaste arbeid. 
 Bron: werkgeverslijn.nl