•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Nieuwe en aangepaste forfaits voor champost

Nieuwe en aangepaste forfaits voor champost

Op 23 oktober jl. heeft het ministerie van Economische Zaken een ontwerpwijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet gepubliceerd in de Staatscourant (LINK, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-37097.html). In deze ontwerpwijziging staan nieuwe forfaitere waarden opgenomen voor het stikstof en fosfaatgehalte in champost. Daarnaast is er een nieuw forfait geïntroduceerd voor gescheiden champost.Bron: vollegrondsgroentenet.com