•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Nieuws en programma bloemkoolsector 2019

Nieuws en programma bloemkoolsector 2019

Naar aanleiding van de bloemkoolevaluatie in december 2018 is een enquête uitgegaan aan alle bloemkooltelers (leden en niet-leden van Vollegrondsgroente.net) om te inventariseren waar de uitdagingen liggen voor de toekomst. De enquête is ingevuld door ruim 20 telers.
Uit de resultaten van de enquête blijkt dat alle thema’s relatief belangrijk zijn. De resultaten zijn besproken en de programmering wordt gericht op:Bron: vollegrondsgroentenet.com