Nieuwsbrief BO Akkerbouw

Bijgevoegd de Nieuwsbrief van de BO Akkerbouw. Een toelichting op de stand van zaken waar het de aanvraag van de Verbindend Verklaring betreft. ook wordt ingegaan op de voorbereidingen van het programma Onderzoek en Innovatie.Bron: akkernet.net