Noviteiten op spruitenplatform

Het Spruitkoolplatform blijkt een mooi podium voor onderzoeken naar nieuwe beheers strategieën. Zowel de telers als de industrie hebben het Spruitkoolplatform gevonden als instrument om nieuwe kennis te ontwikkelen. En het spruitenplatform biedt de mogelijkheid tot netwerken. Op het Spruitkoolplatform laat de gewascoöperatie spruiten zien welke richting de spruitensector opgaan en welke initiatieven de coöperatie daartoe neemt. De kennis wordt ingebracht door het bedrijfsleven dat daarmee investeert in de spruitensector. 
 
 
KennisBron: vollegrondsgroentenet.com