NPPL on Tour 2021

NPPL on Tour 2021

Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL) organiseert jaarlijks open dagen op bedrijven van deelnemers. Dit jaar zetten drie ondernemers hun deuren open om hun ervaringen met precisietoepassingen met u te delen.

Dit samen met de experts van Wageningen University & Research en toeleveranciers die samenwerken met de deelnemers. Voor de akkerbouw bent u van harte welkom op het bedrijf van Pieter Evenhuis

Wanneer: dinsdag 24 augustus vanaf 18:00 uur tot tot 21:30 uur

WaarJan van Nassauweg 10 in Giethoorn

Wat is er te zien en te horen?

Het akkerbouwbedrijf van familie Evenhuis teelt jaarlijks ruim 700 hectare aan gewassen, waaronder vooral frites aardappelen. Hiervoor huren de akkerbouwers jaarlijks tijdelijk veel percelen. Om dit allemaal zo goed mogelijk rond te zetten, zijn de telers continue op zoek naar een efficiënte manier van data verzamelen op perceelniveau. Bijvoorbeeld door het maken van bodemscans tijdens het ploegen en gebruikmaken van trekkerdata (trekweerstand tijdens het ploegen).  Verder hebben de akkerbouwers ervaringen opgedaan met onder andere pulsende doppen (PWM), consumptieaardappelen poten met variabele afstand en bodemvochtsensoren. De zoektocht naar de juiste bodeminformatie, het optimaliseren van datacommunicatie en het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staan hoog op de agenda van vader Pieter en zoon Jan Pieter Evenhuis.

U kunt zich voor deze excursie aanmelden via Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL). Hier vind u ook informatie over de twee andere deelnemers.