Peenacademie over bemesting

Afgelopen jaar hebben de leden van de peenacademie de bemestingsgegevens verzameld. Deze zijn in de loop van de winter geanalyseerd door Niek Vedelaar van Delphy. De reden van het verzamelen was de constatering dat o.a. de N-giften per teler sterk van elkaar afwijken. De verklaring lag niet in het verschil in grondsoort of organische stof. Duidelijk aanwijsbare verschillen waren er niet. Reden genoeg om specialisten van de bemestingslaboratoria te vragen om een toelichting.
 
OpneembaarheidBron: vollegrondsgroentenet.com