Proeftuin Precisielandbouw

Proeftuin Precisielandbouw

Op 30 november 2017 is de Proeftuin voor Precisielandbouw officieel van start gegaan. De proeftuin bestaat uit twee locaties van akkerbouwbedrijven in Colijnsplaat en Reusel.De proeftuin is een samenwerkingsverband tussen ZLTO, Van den Borne Aardappelen, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Stichting ter exploitatie van Proefboerderij Rusthoeve en Delphy. Wageningen Universiteit en Researchcenter en HAS Hogeschool Den Bosch en Venlo zijn ondersteunende partijen in het project. Centraal staan de innovatiegroepen met akkerbouwers, boom- en fruitkwekers en overige open teelten.Het project heeft als doelstelling het ontwikkelen en exploiteren van een proeftuin voor precisielandbouw om daarmee innovatie en de adoptie van precisielandbouw in Nederland te versnellen. Met deze innovaties koersen we op minder gebruik van water, mineralen, gewasbeschermingsmiddelen en resources om meer output (kwalitatief en kwantitatief) te behalen.Tijdens de kick off werd aan de hand van vragen ook met elkaar gesproken over het vakmanschap dat precisielandbouw vraagt. Precisielandbouw is op het juiste moment op de juiste plaats de juiste teeltmaatregel toepassen. Naast kennis van dataverwerking en digitalisering, is kennis en kunde van de teelt belangrijk.