PVM goed op weg

Het PVM samenwerkingsverband voor M. chitwoodi pootgoedversterkingsmaatregelen is goed op weg en heeft haar eerste resultaten gepresenteerd. Afgelopen vrijdag 4 maart werden de eerste monitoringscijfers diepgaand besproken. De cijfers laten op inzichtelijke wijze zien dat de gekozen route de goede weg lijkt te zijn. Gebruikmakend van de werkwijze van het vrijwillige PVM vrijstellingsprotocol werden percelen bemonsterd en grondmonsters geanalyseerd op M. chitwoodi en M. fallax. Tweederde van de percelen bleek volgens die methode niet aantoonbaar besmet met M.Bron: akkernet.net