•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Regeling cursusgroepen Colland Arbeidsmarkt is aangepast.

Regeling cursusgroepen Colland Arbeidsmarkt is aangepast.

Regeling cursusgroepen Colland Arbeidsmarkt is aangepast

Regeling cursusgroepen Colland Arbeidsmarkt is aangepast.

Aanleiding

Het bestuur van fonds Colland Arbeidsmarkt heeft het reglement voor de cursusgroepenregeling aangepast. Tot voor kort hadden werkgevers en werknemers die een declaratie indienden voor subsidie veel vrijheid in de keuze van zowel de cursus als de opleider. Door de aanpassing is deze vrijheid enigszins ingeperkt

Door  het aanscherpen van de definities van school en cursus verwacht het bestuur oneigenlijk gebruik van de regeling te beperken. Dit is noodzakelijk omdat de subsidies worden betaald met geld dat is opgebracht door de werkgevers en de werknemers in de sector. Het bestuur vindt het belangrijk dat dit geld op de juiste manier wordt besteed.

Wat is er veranderd?

In het aangepaste reglement wordt nu onder een “school” verstaan: een organisatie waarvan de activiteiten hoofdzakelijk zijn gericht op het geven van scholing/onderwijs. Cursussen die door andere organisaties worden gegeven, komen in principe niet meer in aanmerking voor subsidie.

Ook de omschrijving van het begrip “cursus” is aangepast. Hierin is bijvoorbeeld opgenomen dat de lessen in groepsverband moeten plaatsvinden. Als uitzondering is e-learning wel subsidiabel, maar andere individuele trajecten niet meer.

Per wanneer gaat dit in?

Declaraties van cursussen met een eerste cursusdag op of na 15 mei 2017 zullen door de Backoffice worden beoordeeld volgens het aangepaste reglement. In alle andere gevallen wordt het oude reglement nog toegepast.

Vragen?
Bij vragen over toepassing van de regeling kunt u contact opnemen met de backoffice van Colland 0900-0401328. Ook scholingsconsulent Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt Hans Schilders (06-30601425).