•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Regels en voorwaarden piekarbeid

Regels en voorwaarden piekarbeid

In de cao Open Teelten en in de cao Glastuinbouw is de regeling piekarbeid opgenomen. In de regeling piekarbeid mag u een werknemer maximaal 8 aaneengesloten weken per jaar in dienst nemen voor het verrichten van werkzaamheden. Het moet dan gaan om seizoensgebonden, uitsluitend routinematige werkzaamheden die gerelateerd zijn aan oogst- en teeltwerkzaamheden (incl. be- en verwerkingen van de oogst) voor agrarische gewassen. Per werknemer mag de regeling piekarbeid éénmaal per kalenderjaar worden toegepast.
 Bron: werkgeverslijn.nl