SABE-Regeling opnieuw open

SABE-Regeling opnieuw open

Vanaf 4 april kunt u via de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) weer een voucher aanvragen voor gratis advies om uw bedrijfsvoering verder te verduurzamen. 

Vier onderdelen

U kunt een voucher aanvragen voor een van deze vier onderdelen:

  1. Cursus over duurzame landbouw ter waarde van maximaal € 800
  2. Advies over duurzame landbouw ter waarde van maximaal € 1.500
  3. Bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw ter waarde van maximaal € 6.000
  4. Opleiding bedrijfscoach in duurzame landbouw ter waarde van maximaal € 1.250

Meer informatie over deze onderdelen vindt u op de website van RVO

Voorwaarden aanvraag SABE-voucher

Voor het aanvragen van de voucher gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met SBI-code 011, 012, 013, 014, 015 of 016.
  • U krijgt in een kalenderjaar één keer de mogelijkheid een voucher aan te vragen voor advies of een cursus. U kunt maar voor één onderdeel een voucher aanvragen.
  • Heeft u voor 1 januari 2022 een besluit tot goedkeuring van voucheraanvraag SABE Advies en cursus voor agrariërs ontvangen? Dan kunt u in 2022 een nieuwe subsidieaanvraag indienen en een voucher toegekend krijgen. Dit is zelfs mogelijk voor hetzelfde aandachtsgebied.
  • Het is niet mogelijk om een voucher die in een volgende openstelling wordt verkregen, te bundelen en te gebruiken voor een groter advies omtrent dezelfde adviesvraag. De nieuwe voucher moet bedoeld zijn voor een andere (nieuwe) adviesvraag.
  • U krijgt het advies van een erkende bedrijfsadviseur. Voor het onderdeel bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw moet de bedrijfsadviseur minimaal gecertificeerd zijn voor aandachtsgebieden E3 en E4. 
  • Is het maximaal aantal uitgereikte vouchers bereikt? Dan worden de aanmelders op de dag van overtekenen geloot.