•  
 • Home
 • |
 • Nieuws
 • |
 • Samen groeien in vakmanschap: Winterprogramma Akkerbouw

Samen groeien in vakmanschap: Winterprogramma Akkerbouw

Samen groeien in vakmanschap: Winterprogramma Akkerbouw

Speciaal voor ondernemers, met en zonder personeel, en medewerkers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt, gaat deze winter het Winterprogramma Akkerbouw van start. Een breed pakket met korte cursussen waarmee ze hun eigen vakmanschap en dat van hun medewerkers op een hoger plan kunnen tillen.

De bedrijven in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt hebben te maken met grote veranderingen. Zo wordt de bedrijfsvoering complexer door wet- en regelgeving en schaalvergroting en doen robotisering, automatisering, mechanisatie en andere nieuwe technieken in hoog tempo hun intrede. Onafhankelijke informatie en kennis is daarom van toenemend belang.
De scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt heeft in samenwerking met Projecten LTO Noord een programma samengesteld met een breed pakket cursussen waarmee akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers én hun medewerkers snel en makkelijk hun kennis en kunde kunnen vergroten.

Het programma is opgezet voor werknemers en werkgevers die werken volgens de CAO Open Teelten én afdragen aan Colland Arbeidsmarkt. Ook akkerbouwers en vollegronds- groentetelers zonder personeel zijn van harte welkom. Zij betalen 15% van het cursusbedrag als eigen bijdrage. Als u als zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) en zonder eigen akkerbouw- of vollegrondsgroenteteeltbedrijf deelneemt aan het programma dan betaalt u 100% van de cursuskosten.
Het Winterprogramma Akkerbouw wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt en wordt aangeboden in Noord- en Zuid Nederland in januari en februari 2020. Onafhankelijke aanbieders verzorgen cursussen op het gebied van groenbemesters, precisielandbouw, bemesting e.d. In het programma zit ook een basiscursus akkerbouw en een cursus effectief leidinggeven. De cursussen worden gegeven door onafhankelijke aanbieders zoals Aeres Trainings Centre, Wageningen University & Research en Hanneke Westerop.

Het Winterprogramma Akkerbouw bestaat uit de cursussen:

 • Bodem doorgrond
  • Precisielandbouw in de praktijk
  • Basiscursus bemesting: naar optimale benutting
  • Boeren voor diversiteit
  • Landbouwsystemen van de toekomst
  • Basiscursus akkerbouw
  • Effectief leidinggeven
  • Groenbemesters

  Voor informatie kunt u contact opnemen met Hans Schilders, scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op 06-30601425 of hans@talentoogst.nl. U kunt zich voor het programma aanmelden via www.talentoogst.nl