Spruitenplatform

Het geeft met ca. 100 bezoekers een mooie invulling aan de nieuwe vormen van kennisontwikkeling. Daar waar voorheen geleund werd op collectieve financiering via ministerie van landbouw en het productschap, blijken er ook in de nieuwe situatie mogelijkheden te bestaan om kennis te blijven ontwikkelen. Op 5 november zijn de bezoekers van de bijeenkomst op het spruitenplatform bijgepraat over de diverse objecten op het demoveld. Opvallende zaken hierin zijn de verschillen die te zien zijn in de verschillende schema’s in koolvliegobjecten en de trips objecten.Bron: vollegrondsgroentenet.com