•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Subsidiemogelijkheden voor BBL-ers

Subsidiemogelijkheden voor BBL-ers

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.
 Bron: werkgeverslijn.nl