•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Tegemoetkoming T-Rijbewijs voor BOL-stagiares

Tegemoetkoming T-Rijbewijs voor BOL-stagiares

Tegemoetkoming T-Rijbewijs voor BOL-stagiares

Tegemoetkoming in kosten T-rijbewijs BOL-stagiair

Vanaf 1 januari 2017 kunnen leerlingen met een stage in de sectoren Dierhouderij, Paddenstoelen en Open Teelten een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor het behalen van het T-rijbewijs.  

Jongeren die een agrarische BOL-opleiding volgen en op hun stageplaats met trekkers werken hebben daarvoor een T-rijbewijs nodig. Voor het T-rijbewijs dient een examen afgelegd te worden bij het CBR voor zowel theorie als praktijk. Dit brengt een forse financiële investering met zich mee. Colland stelt subsidie beschikbaar voor de gemaakte kosten voor het behalen van het T-rijbewijs.  

Gebruik maken van de subsidie
De hoogte van de subsidie is vergelijkbaar met de subsidie van de cursusgroepenregeling van resp. de sectoren Dierhouderij, Open Teelten (Bloembollenteelt, Boomkwekerij, Landbouw en Tuinbouw) en Paddenstoelen. De genoemde sectoren hanteren verschillende vergoedingspercentages en maximale hoogte van de subsidie. Alleen de kosten die met ingang van 1 januari 2017 zijn gemaakt en die betrekking hebben op theorielessen, praktijklessen, leermiddelen, Eigen Verklaring en examengeld worden vergoed. Kosten die zijn gemaakt vóór de ingangsdatum van de subsidieregeling komen niet voor vergoeding in aanmerking. De subsidieregeling loopt door tot en met 31 december 2017. Leerlingen kunnen via CAS, het Colland Administratie Systeem een aanvraag indienen. Dit loket is te vinden op www.collandarbeidsmarkt.nl   

T-rijbewijs
Vanaf 1 juli 2015 is voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen een zogenaamd T-rijbewijs wettelijk verplicht. Het T-certificaat is daarmee komen te vervallen. Het trekkercertificaat kon tot 1 juli 2016 worden omgezet naar een T-rijbewijs. Deze wijziging in regelgeving heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van de agrarische ondernemers. De signalen die de LTO-organisaties hierover hebben ontvangen zijn opgepakt. In overleg met FNV en CNV Vakmensen is gezocht naar een mogelijkheid om de kosten voor het behalen van de T-rijbewijs enigszins te drukken.  

Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en de vergoedingspercentages per sector op www.collandarbeidsmarkt.nl