•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Themadag akkerbouw: De veranderende arbeidsmarkt

Themadag akkerbouw: De veranderende arbeidsmarkt

Themadag akkerbouw: De veranderende arbeidsmarkt

Onder andere door mechanisering, automatisering en schaalvergroting neemt het aantal kleine en middelgrote bedrijven af. Kleinere bedrijven hebben soms moeite het hoofd boven water te houden. Een andere oorzaak is dat oudere bedrijfshoofden het vaak lastig vinden een opvolger te vinden voor hun bedrijf. De trend is dat het aantal zelfstandigen daalt. Ook het aantal meewerkende gezinsleden neemt af. Het aantal werknemers neemt toe. Het extra personeel dat via uitzendbureaus wordt

ingehuurd, wordt voor het overgrote deel vooral tijdens piekmomenten ingezet. Wat betekenen deze trends voor de akkerbouw van de toekomst?

Jules SandersAdviseur Ondernemerschap en Onderwijs LTO Noord zet de trends voor ons op een rij. Hoe ziet hij de ontwikkeling van de arbeidsmarkt? Is er over 5 of 10 jaar nog personeel te vinden dat wil werken in de akkerbouw en wat wordt er van deze personeelsleden verwacht? De verschuiving van zware machines naar autonome robots betekent ook dat personeel andere dingen moet kunnen. En dat vraagt weer andere vaardigheden van de ondernemer, want personeel aansturen is wat anders dan een machine besturen.

Edward Nijk, Nijk Agrarische Dienstverlening vertelt over de uitzendbranche. Hij heeft als eerste van Nederland naast personeel ook een robot in de aanbieding.  Hij belicht 2 kanten van het verhaal: de vraag en het aanbod van werk in de agrarische sector. Wat kan uitzendwerk voor jongeren betekenen? Wat leer je, wat heb je eraan? Met voorbeelden van de seizoenarbeiders en zijn eigen uitzendbureau als voorbeeld. En als werkgever: hoe werkt het, wat zijn de risico’s? En welke kant gaat het op?  

Wil je deze themadag bijwonen? Meld je dan hier aan en je ontvang een link voor kosteloze deelname. Je kunt ook bellen met Hans Schilders, scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op 06-30601425.