Tip: onkruid

De onkruidbestrijding is in de meeste gewassen grotendeels gebaseerd op de werking van bodemherbiciden. Gezien de verleden, huidige en toekomstige weersomstandigheden die in dit nu alweer bijzondere jaar bijzonder droog zijn valt de werking indien niet goed toegepast sterk tegen en zal later correctie met de schoffel bijzonder nodig zijn. Zorg bij toepassing voor een snelle inwerking in de bovenste laag van de teeltgrond. Voor deze teelt blijven we helaas afhankelijk van deze beperkte onkruidbestrijdingsmogelijkheden.
 Bron: vollegrondsgroentenet.com